slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Śrutowanie nawierzchni

Śrutowanie nawierzchni

Poprawa właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni asfaltowych/betonowych w technologii śrutowania.

Wstęp

Właściwości przeciwpoślizgowe są definiowane, jako zdolność do wytworzenia siły tarcia między nawierzchnią, a kołami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu. Pełnią one niezwykle istotną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w znacznym stopniu determinując utrzymanie trajektorii jazdy i przyczyniając się do skrócenia drogi hamowania. W okresie eksploatacji nawierzchni naturalnym zjawiskiem jest stopniowa utrata tych właściwości, dlatego   w celu uszorstnienia nawierzchni oferujemy Państwu sprawdzoną i skuteczną technologię, którą z powodzeniem stosujemy na nawierzchniach zarówno asfaltowych, jak i betonowych. Utrzymanie parametrów przeciwpoślizgowych nawierzchni na poziomie określonym w dokumentacji kontraktowej oraz obowiązujących aktach prawnych jest obowiązkiem zarządców dróg, a także coraz częściej wykonawców w okresie gwarancyjnym.

Opis technologii

Podwyższenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni jest realizowane przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu – największej mobilnej śrutownicy firmy Blastrac. Zasadą działania maszyny jest wykorzystywanie strumienia specjalnie dobranego śrutu, który uderzając w nawierzchnię z dużą siłą i pod odpowiednim kątem tworzy jej nową teksturę. Dla zagwarantowania pełnego oczyszczenia nawierzchni ze śrutu, jego pozostałości zbierane są specjalnymi wózki magnetycznymi. Nawierzchnia po zakończeniu pracy jest czysta i sucha.

Zalety technologii

- natychmiastowa poprawa właściwości przeciwpoślizgowych

- zamknięty obieg pracy maszyny zapewniający bezpyłowe prowadzenie robót

- dokładność i precyzja wykonania zabiegu pozwalająca uniknąć uszkodzenia oznakowania poziomego

- elastyczne sterowanie procesem uszorstniania i stały nadzór zapewniający jednorodność wykonania zabiegu na całej szerokości pasa ruchu

- duża szerokość robocza maszyny śrutującej wynosząca 122 cm

- wydajność na nawierzchni asfaltowej od 600 do 1000 m2/h

- gwarancja długotrwałości efektu uszorstnienia

- doświadczenie zespołu, poparte największą realizacją w Polsce.

Dodatkowo oferujemy

- wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

- wykonanie pomiarów współczynnika tarcia urządzeniem SRT-3 po wykonaniu uszorstnienia

- opracowanie analizy wyników pomiarów w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych i dokumentacji kontraktowej

 

 

 

karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania