slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych.

Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych.

Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych

1. Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych nieszczelnych z powodu niedogęszczenia:

Powszechną praktyka jest nasilenie budowy dróg w okresie jesiennym, spowodowane koniecznością wykorzystania funduszy przeznaczonych na ten cel. Skutkiem tego jest układanie nawierzchni ścieralnych często w warunkach, w których nie ma szans na ich prawidłowe wykonanie (bardzo niesprzyjające warunki pogodowe, zbyt zimna mieszanka mineralno asfaltowa - szczególnie dotkliwe zwłaszcza dla mas typu SMA oraz nieudane próby jej zagęszczenia).

W efekcie powstaje nawierzchnia niedogęszczona - otwarta lub zbyt porowata, bardzo podatna na zniszczenie przez zamarzającą wodę.

Taka nawierzchnia nigdy nie będzie równie trwała jak ta, która wykonano prawidłowo, jednak jej szczelność oraz poprawny wygląd można przywrócić stosując uszczelnienie powierzchniowe.

2. Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych nieszczelnych z powodu spękania:

Destrukcja nawierzchni nie pojawia się z dnia na dzień - jest to długotrwały złożony proces, na przebieg którego istotny wpływ ma działanie wody. Odpowiednio wcześnie zauważony może zostać istotnie spowolniony lub nawet zatrzymany.

Usługa polega na oczyszczeniu nawierzchni, naniesieniu i odpowiednim rozprowadzeniu specjalnej półpłynnej masy asfaltowej na zimno Cherbit P – dostępne sa masy na bazie wody oraz na bazie rozpuszczalnika. Masa ma za zadanie wniknąć w wszelkiego rodzaju otwarte przestrzenie i wypełniając je zapewnić nawierzchni szczelność.

Jest to specjalnie przygotowana półpłynna masa zalewowa na zimno na bazie asfaltu drogowego modyfikowanego lateksem, z domieszką drobnego kruszywa, służącego uszorstnieniu nawierzchni w pierwszej fazie użytkowania (po pewnym czasie wierzchnia warstwa masy zostanie wytarta przez ruch pojazdów, przywracając pierwotną kolorystykę i szorstkość nawierzchni). Masa nie tworzy warstwy na powierzchni, lecz wnika w nawierzchnię, uszczelniając pory od wewnątrz, a od góry tworząc tylko cienki film. Maksymalna szerokość szczelin i porów, jakie mogą być uszczelniane za pomocą tej masy to 5-6 mm.

Przy optymalnej pogodzie (temperatura od +15 do +25oC, sucho, słońce) uszczelniana nawierzchnia może zostać oddana do użytku już po ok. 1-1,5 godz. od naniesienia masy.

Produkty. Pomysły. Rozwiązania