slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Masa zalewowa do szczelin i pęknieć Typ N1: Tok-Melt N1/ Reinau 1401

Masa zalewowa do szczelin i pęknieć Typ N1: Tok-Melt N1/ Reinau 1401

Wysoce elastyczna asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco Odpowiadająca normie TL Fug-StB 01 EN 14188-1, Typ N1

Przeznaczenie:

Masa zalewowa Tok-Melt N1, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania fug, szczelin, pęknięć i dylatacji w silnie pracujących nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Szczególnie polecana do wypełniania fug „pracujących” na mostach stalowych i betonowych oraz innych nawierzchniach charakteryzujących się silnymi ruchami.

Cechy produktu:

Asfaltowa masa zalewowa Tok-Melt N1 spełnia wymagania „Technicznych warunków dostaw asfaltowych zalew drogowych” (TL Fug-StB 01) dla „mas zalewowych do fug” typ elastyczny.

Asfaltowa masa zalewowa Tok-Melt N1 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 • wysoce elastyczne połączenie, uszczelniające fugi o dużym współczynniku zmian, łatwo dostosowujące się do zmian szerokości fugi;
 • rozciągliwość do 35% szerokości wypełnienia;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
 • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

Aplikacja:

 1. roztapianie - 

  Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160-180 0C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości,

  Stapiać jedynie taką ilość zalewy (masy), która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

 2. przygotowanie podłoża - 

  Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny.

  Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika COLZUMIX-Haftgrund. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi.

  Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie również dna fugi.

  Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie

 3. wypełnienie fugi - 

  Asfaltową masę zalewową Tok-Melt N1 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może nie wypełnić szczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenie fugi – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu.

  W przypadku głębokich szczelin, przed wbudowaniem asfaltowej masy zalewowej Tok-Melt N1 możliwe jest zastosowanie materiału podłożowego, który zmniejszy zużycie masy. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na parametry materiału podłożowego, który w różnych warunkach temperaturowych może kurczyć się lub rozszerzać w innym stopniu niż masa Tok-Melt N1, powodując jej zniszczenie przez np. wypchnięcie. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim.

Warunki pogodowe:

Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

Zużycie materiału:

- Tok-Melt N1: długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,1 g/cm3] = zużycie [g]

- Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund - zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej Tok-Melt N1, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Magazynowanie:

Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące

Opakowania:

- puszka metalowa (hobok) 27 kg – 11 szt./pal

Środki czystości:

- sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki

- kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Usuwanie odpadów:

Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).

Dane techniczne:

Rodzaj asfaltowa masa zalewowa
Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami
Kolor czarny
Gęstość 1,0 g/cm³
Konsystencja ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
Nakładanie konewką, lancą lub zalewarką
Temperatura wbudowywania 160-180 °C
Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund

 

Produkty. Pomysły. Rozwiązania