slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Reprofilacja nawierzchni, likwidacja odcisków, zagłębień, płytkich zastoisk wody

Reprofilacja nawierzchni, likwidacja odcisków, zagłębień, płytkich zastoisk wody

Reprofilacja nawierzchni, Bezspoinowa likwidacja kolein (bez cięcia nawierzchni), odcisków, łagodnych zagłębień i zastoisk wody

Uszkodzenia nawierzchni tego typu są zwykle trudnym tematem zarówna dla organów zarządzających drogą jak i firm wykonawczych. Z jednej strony są to przeważnie słabo zauważalne przy dobrej pogodzie uszkodzenia, na których naprawę nie ma osobnych funduszy, z drugiej – w trakcie i po opadach – stają się uciążliwe, a nawet niebezpieczne. Ich usunięcie kojarzy się zwykle z wycięciem lub wyfrezowaniem nawierzchni w uszkodzonym miejscu i ponownym wypełnieniu go mieszanką mineralno asfaltową, co wcale nie jest tanie i nie pozostaje bez wpływu na dalsza trwałość nawierzchni (ingerencja w strukturę i powstanie kolejnych spoin technologicznych wokół naprawy). Oczywiście, stosując odpowiednie materiały uszczelniające, można przeprowadzić naprawę prawidłowo i trwale, jednak nowopowstałe spoiny technologiczne zawsze będą słabszym ogniwem w danym miejscu..

Oferujemy usługę bez konieczności ingerencji w konstrukcję nawierzchni, gwarantującą jednocześnie trwałe usunięcie problemu.

Zadania realizujemy przy użyciu dwóch niezależnych technologii – na zimno lub na gorąco:

 

Reaktywna 3-składnikowa masa naprawcza na zimno (REP 0/3 lub 0/5), składająca się z kruszywa frakcji 0-3 lub 0-5 mm, emulsji bitumicznej oraz czynnika przyspieszającego reakcję znajduje zastosowanie przy likwidacji zastoisk wody, łagodnych zagłębień i odcisków. Zależnie od temperatury otoczenia czas reakcji wynosi od 30 do 60 min. Po ok. 1 godzinie naprawiane miejsce można otworzyć dla ruchu pojazdów.  

Twarda bitumiczna masa zalewowa na gorąco, zawierająca szkielet kruszywowy o uziarnieniu frakcji 0-1 lub 1-3 mm (DS10 lub DS30) znajduje zastosowanie przy likwidowaniu kolein oraz wykonywaniu mikrowarstw podczas likwidacji płytkich zagłębień i zastoisk wody. Technicznie jest to masa parametrami odpowiadająca asfaltowi twardolanemu. Aplikuje się ją w temperaturze ok. 190-240oC po stopieniu do postaci półpłynnej.

Naprawa nie wymaga cięcia nawierzchni, przez co nie niesie za sobą powstania spoin technologicznych

Po zastygnięciu masa osiąga parametry asfaltu lanego. Zdarza się, że  naprawa sąsiaduje bezpośrednio z elementem obcym (studzienka, właz, krawężnik, obrzeże) lub betonową zatoką autobusową. W takim przypadku stosujemy normalną procedurę spoinowania czyli np. taśmę dylatacyjną.

Produkty. Pomysły. Rozwiązania