slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Spoinowanie nowobudowanych nawierzchni

Spoinowanie nowobudowanych nawierzchni

Spoiny technologiczne

Tworzenie szczelnych szwów - najczęściej praktykowaną metodą układania nowej nawierzchni na istniejącej drodze jest budowa połówkami. Powstaje wtedy szew osiowy, który jest najbardziej newralgicznym miejscem w nawierzchni. W takim przypadku zastosowanie znajdują bitumiczne taśmy dylatacyjne lub – metoda alternatywna – pasty-kleje do spoin technologicznych.

Usługa polega na maszynowym naniesieniu na krawędź pierwszej, ułożonej już połowy jezdni, odpowiedniej warstwy kleju, dzięki któremu podczas układania drugiej połowy jezdni z gorącej mieszanki mineralno-bitumicznej, następuje wulkanizacja i trwałe, szczelne zamknięcie spoiny, gwarantujące wieloletnią, bezproblemową eksploatację jezdni. Na tak wykonanym połączeniu można malować oznakowanie poziome. Takie uszczelnianie ma również zastosowanie do tworzenia spoiny pomiędzy układaną nawierzchnia asfaltową, a prefabrykatami z betonu jak rynny ściekowe czy krawężniki..

Usługa realizowana jest bezkolizyjnie, bezpośrednio przed rozściełaczem.

Szczegółowe informacje nt. materiałów oraz ich karty techniczne znajdują się w zakładce „Produkty”

Produkty. Pomysły. Rozwiązania