slajd slajd slajd

O firmie

Polityka jakości

Polityką jakości firmy CZD Chemia jest wyprzedzanie oczekiwań naszych Klientów. W swoich dążeniach staramy się, aby w każdym przypadku spełniane były normy jakości, które wyznaczają podstawę do pełnej zaufania współpracy z Klientami. Analiza potrzeb naszych Klientów oraz wytrwała i solidna praca daje możliwość osiągnięcia przewidywanych celów.

Cele osiągamy poprzez:

  •     dokładne rozpoznanie wymagań i oczekiwań Klienta
  •     traktowanie każdego Klienta poważnie, bez względu na wolumen obrotu
  •     dobór dostawców spełniających wymagania jakościowe
  •     budowa wzajemnego zaufania w kontaktach z Klientami, poprzez ścisłą współpracę w ramach realizowanych usług
  •     wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań wynikających z umów

Jakość w tym przypadku jest sprzymierzeńcem pozwalającym realizować nawet bardzo skomplikowane zadania na trudnym rynku usług budowlanych. Nasza silna motywacja na rzecz poprawy jakości oraz zaangażowanie wszystkich pracowników pozwalają osiągnąć zamierzone efekty umożliwiające dalszy widoczny rozwój firmy i całej załogi. Tego właśnie należy życzyć nie tylko sobie, ale również naszym drogim Klientom, którzy korzystając z naszych usług będą jeszcze bardziej usatysfakcjonowani.

Chcemy być postrzegani na rynku jako dobry i zaufany partner.

Przyjęte przez naszą firmę kierunki działania oraz ściśle z nimi związane reguły pracy kreują odpowiedni wizerunek wśród Klientów, dostawców oraz osób z nami powiązanych.

 

Dowodem wypełniania naszej polityki jakości jest 100% zadowolonych klientów: od założenia firmy tj. od lutego 2009 r. nie wpłynęła ani jedna reklamacja towaru ani wykonanej usługi

Jesteśmy gwarantem jakości wykonywanych usług oraz sprzedawanych przez nas materiałów.

Rzetelna firma

Produkty. Pomysły. Rozwiązania