slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Masa mineralno - asfaltowa na zimno

Masa mineralno - asfaltowa na zimno

Opis:

 • Mieszanki mineralno-asfaltowe na zimno o uziarnieniu 0-8 mm i 0-10 mm produkowane są z mieszaniny kruszywa łamanego oraz modyfikowanego lepiszcza bitumicznego. Kruszywo łamane otoczone jest modyfikowanym asfaltem upłynnionym AUM 2000. Produkt jest dobrze urabialną mieszanką barwy czarnej, nie wykazującą tendencji do spływania lepiszcza z kruszywa.

Zastosowanie:

 • Mieszanka jest gotowym produktem do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i z betonu cementowego, wypełniania ubytków, wybojów, wypełniania przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg, chodników. Można ją stosować w temperaturach od -20 do +40oC

Sposób aplikacji:

 • Miejsce naprawiane wcześniej dokładnie oczyścić z wszelkiego rodzaju elementów luźnych jak piasek, pył, luźne fragmenty nawierzchni. Zasadniczo gruntowanie nie jest wymagane, lecz jeśli ubytek jest w nawierzchni betonowej lub w starej, wysuszonej nawierzchni asfaltowej, przed wypełnieniem mieszanką zaleca się zagruntowanie go gruntownikiem bitumicznym.
 • Ubytek wypełnić mieszanką i zagęścić - najlepiej płytą wibracyjną lub dowolnym ubijakiem mechanicznym lub ręcznym (w przypadku braku profesjonalnego sprzętu można raz koło razu kilkakrotnie przejechać po wypełnionym miejscu ciężkim samochodem (np. dostawczym).
 • Naprawę - wypełnienie ubytku trzeba przeprowadzić tak, żeby bezpośrednio po zagęszczeniu mieszanka wystawała ok. 3-5 mm powyżej poziomu nawierzchni - w pierwszych dniach eksploatacji masa będzie ostatecznie dogęszczana naciskiem przejeżdżających pojazdów. Po kilku dniach naddatek zostanie dogęszczony na tyle, że nawierzchnia stanie się płaska, a ubytek zostanie całkowicie i dokładnie wypełniony.
 • Jednowarstwowo można wypełniać do 5 cm głębokości. Jeśli ubytek jest głębszy, w celu prawidłowego zagęszczenia, należy go wypełniać warstwami, każdorazowo je zagęszczając. Warstwy można wbudowywać bezpośrednio jedna po drugiej.
 • Przy naprawach w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej 0°C). przed wbudowaniem mieszanki należy przenieść ją na kilka-kilkanaście godzin do ogrzewanego pomieszczenia. W ten sposób produkt będzie bardziej plastyczny.

Cechy produktu / Zalety:

 • produkt gotowy i łatwy do wbudowania;
 • naprawiane miejsce można użytkować bezpośrednio po zakończeniu prac
 • dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanej naprawy;

Opakowanie:

 • worek foliowy szczelny, 25 kg

Zużycie materiału / Wydajność:

 • 1 worek 25 kg wystarczy do wypełnienia ubytku o powierzchni 1m2 na głębokości ok. 1,0 cm

Przechowywanie:

 • Worki z mieszanką powinny być składowane w chłodnym, zacienionym miejscu, z dala od ognia i wysokiej temperatury – w takich warunkach produkt może być przechowywany bez utraty właściwości przez 12 miesięcy.

Szanowny kliencie

OFERUJEMY BEZPŁATNE DORADZTWO NT. BUDOWY, NAPRAWY I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH TZN. WSZĘDZIE TAM, GDZIE NASZE PRODUKTY MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania