slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Bitumiczna masa zalewowa na gorąco Biguma BAB 20 ZTV / Reinau Rail

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco Biguma BAB 20 ZTV / Reinau Rail

Asfaltowa masa zalewowa do uszczelniania szczeliny pomiędzy szyną stalową a nawierzchnią, stosowana na gorąco, Odpowiadająca normie TL Fug-StB 01 DIN EN 14188-1, Typ N2

Przeznaczenie:

 • Masa zalewowa BIGUMA BAB 20 ZTV, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania przestrzeni - fug i szczelin pomiędzy szyną stalową a powierzchniami sąsiadującymi jak bruk, nawierzchnie asfaltowe czy betonowe. Służy to wytłumianiu wibracji przekazywanych z poruszającego się pojazdu szynowego na sąsiadujące konstrukcje budowlane.

Cechy produktu:

 • Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA BAB 20 ZTV spełnia wymagania „Technicznych warunkówdostaw asfaltowych zalew drogowych” ( TL Fug-StB 01) dla „mas zalewowych do uszczelniania szyn”

Asfaltowa masa zalewowa BIGUMA BAB 20 ZTV oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrąprzyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk, naprężenia oraz wysokie i niskietemperatury;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
 • bardzo dobra przyczepność do szyn stalowych oraz podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
 • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

Aplikacja:

a) roztapianie

 

 • Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać dotemperatury aplikacji 165-185 °C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym itermometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej –spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jejwłaściwości,Stapiać jedynie taką ilość zalewy (masy), która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne,ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

b) przygotowanie podłoża

 

 • Przestrzenie przeznaczona do uszczelnienia zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nichpozostałości oleju i tłuszczu oraz kurz, odpadającą rdzę i elementy luźne. Szczeliny należy przedmuchaćstrumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia ipodgrzania szczeliny.Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika COLZUMIXHaftgrund.Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki,która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Działa również jako środek zabezpieczający szynę przedrdzą. Gruntownik musi pokrywać ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Zaleca się pokrycie równieżdna fugi. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowanapowinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności iprawidłowe uszczelnienie

c) wypełnienie fugi

 

 • Asfaltową masę zalewową BIGUMA BAB 20 ZTV można aplikować z konewki (ew. innego naczynia)lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. Wniższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może nie wypełnićszczeliny do końca, co potencjalnie spowoduje przeciekanie wody pod masę i w efekcie zniszczenieuszczelnienia – szczególnie w nawierzchniach o dużym nasileniu ruchu. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić zaraz po poprzednim. Asfaltową masę zalewową BIGUMA BAB 20 ZTV należy tak wbudowywać, aby jej powierzchnia była obniżona o min. 3 mm w stosunku do górnej krawędzi główki szyny

 

Warunki pogodowe:

 • Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane w korzystnych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 0° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu jego opadu należy przerwać pracę.

 

Zużycie materiału:

 • BIGUMA BAB 20 ZTV – długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,28 g/cm³] = zużycie [g]
 • Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund - zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej BIGUMA BAB 20 ZTV, niezbędnej do wykonania danego zadania.

 

Magazynowanie:

 • Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania przynajmniej 24 miesiące

 

Opakowania:

 • puszka metalowa (hobok) 12 kg – 20 szt./pal
 • puszka metalowa (hobok) 35 kg– 11 szt./pal
 • karton 12 kg kg – 64 szt./pal
 • karton 27 kg – 36 szt/pal

 

Środki czystości:

 • sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki - kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

 

Usuwanie odpadów:

 • Do recyklingu nadają się jedynie całkowicie i dokładnie opróżnione pojemniki. Resztki substancji mogą być usuwane zgodnie z przepisami dotyczącymi usuwania odpadów nr 170302 (mieszanki mineralno-asfaltowe nie zawierające smoły).

 

Dane techniczne:

Rodzaj asfaltowa masa zalewowa
Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami
Kolor czarny
Gęstość 1,28 g/cm³
Konsystencja ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
Nakładanie konewką, lancą lub zalewarką
Temperatura wbudowywania 165-185 °C
Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund

Produkty. Pomysły. Rozwiązania