slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Masa zalewowa do szczelin typ N2: Tok-Melt N2 (d.nazwa Reinau SNV164-TL82) / Biguma TL82

Masa zalewowa do szczelin typ N2: Tok-Melt N2 (d.nazwa Reinau SNV164-TL82) / Biguma TL82

REINAU® SNV164 / BIGUMA TL82

Bitumiczna, trwale elastyczna masa zalewowa do szczelin i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych, stosowana na gorąco, zgodna z DIN EN 14188-1 typ N2

Opis:

 • Bitumiczna masa zalewowa na gorąco produkowana jest na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego polimerami oraz specjalnych dodatków zapewniających elastyczność w każdych warunkach pogodowych. Kolor – czarny. Konsystencja – w temperaturze pokojowej – ciało stałe, trwale elastyczne

Zastosowanie:

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco jest przeznaczona do:

 • wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń we wszelkiego rodzaju nawierzchniach (asfalt, beton, płyty betonowe itp.) oraz pomiędzy nimi;
 • uszczelniania połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową lub betonową, a elementami prefabrykowanymi (krawężniki, rynienki ściekowe, itp.)
 • uszczelniania połączeń pomiędzy nawierzchnią asfaltową lub betonową, a elementami stalowymi (włazy, kratki ściekowe)
 • wypełnianie i uszczelnianie pęknięć i uszkodzonych szwów w nawierzchniach asfaltowych.

Masą można wypełniać szczeliny poziome lub o lekkim nachyleniu Maksymalny dopuszczalny spadek szczeliny może wynosić do 8%.

Cechy produktu / Zalety:

Asfaltowa masa zalewowa na gorąco oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury;
 • Elastyczna w każdych warunkach – gwarancja szczelności i trwałości połączeń
 • rozciągliwość do 25% szerokości wypełnienia;
 • łatwość wbudowywania;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Właściwości techniczne

Cecha

Jednostka     

Wartość

Wymagania wg DIN EN 14188-1

dla mas zalewowych na gorąco

Temperatura aplikacji

° C

170-180

-

Gęstość

g/cm3

Ok. 1,20

-

Punkt mięknienia Pik

° C

102

85

Penetracja stożkiem

0,1 mm

54

50-100

Nawrót sprężysty

%

59

10-60

Punkt mięknienia Pik po starzeniu temperaturowym

° C

104

 

Elastyczność i przyczepność przy -20° C

 

 

 

Przed starzeniem

F max

Po starzeniu

F max

mm

%/ N/mm²

mm

%/ N/mm²

5

0,34

5

0,20

5

0,75

5

0,75

Bitumiczna masa zalewowa na gorąco odpowiada wymaganiom norm: niemieckiej TL bit Fug 82 oraz ZTV Fug-StB 01, szwajcarskiej SNV 671 625a Typ KBH, amerykańskiej US Fed.Spec.SS-S-164 i europejskiej DIN EN 14188-1

Aplikacja:

1) roztapianie

 • Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji - ok. 160 0C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie wiązań polimerowych, i w konsekwencji doprowadzi do utraty części jej właściwości,
 • Stapiać jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

2) przygotowanie podłoża

 • Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny.
 • Przed zalaniem szczeliny zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika Reinau Kunststoffhaftgrund lub Denso Corrisol K. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi.
 • Gruntownik musi pokrywać pionowe ściany fugi w całości, tworząc cienki film.
 • Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie

3) wypełnienie fugi

 • Asfaltową masę zalewową można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub mechanicznie przy użyciu lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę.
 • Przy szczelinach powyżej 2cm głębokości można zastosować wałek podpierający z PE lub wypełnić ją innym materiałem do głębokości ok. 2-3 cm. Szczeliny fazowane należy wypełniać do dolnej krawędzi fazy zachowując menisk wklęsły.
 • Zużycie – 1,2 kg na 1 litr objętości szczeliny

Opakowanie:

Opakowanie

kg w opakowaniu

Ilość opakowań na palecie

Ilość kg na palecie

Karton

28

32

896

Karton

12

48

576

Puszka metalowa

33,5

16

536

Przechowywanie:

 • Kartony powinny być składowane w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia i wysokiej temperatury – w takich warunkach produkt może być przechowywany bez utraty właściwości przez 36 miesięcy

 

BIGUMA® - TL 82

Asfaltowa masa zalewowa do szczelin i dylatacji, stosowana na gorąco

Odpowiadająca normie TL Fug-StB 01 oraz EN 14188-1, Typ N2

 

Przeznaczenie:

 • Masa zalewowa TL 82, produkowana na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami, przeznaczona jest do wypełniania fug, szczelin dylatacyjnych, naprawy pęknięć i rozszczelnionych spoin technologicznych w nawierzchniach asfaltowych i betonowych.

Cechy produktu:

 • Asfaltowa masa zalewowa TL 82 spełnia wymagania dla mas zalewowych na gorąco, opisanych w Normie Europejskiej EN 14188-1 typ N2 oraz odpowiada wymaganiom normy TL bitFug 82 art. A dla mas zalewowych do nawierzchni betonowych, typ zwykły.

Asfaltowa masa zalewowa TL 82 oraz wykonane nią uszczelnienia charakteryzują się następującymi cechami:

 • elastyczne połączenie gwarantujące optymalne wyważenie pomiędzy wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury oraz UV;
 • nadaje się do wypełniania szczelin od 5 do 25 mm
 • rozciągliwość do 25% szerokości wypełnienia;
 • łatwość wbudowywania w niskich i wysokich temperaturach;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się zarówno produktu, jak i wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.
 • produkt na bazie asfaltu – łatwy recycling.

Aplikacja:

 1. roztapianie - 

  Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub karton) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 160-180 0C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty części jej właściwości, Stapiać należy jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

 2. przygotowanie podłoża - 

  Fugi w betonie i asfalcie przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania szczeliny. Przed zalaniem szczeliny masą zalewową należy ją zagruntować gruntownikiem COLZUMIX-Haftgrund. Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia powłoki, która wzmocni przyczepność masy do ścian fugi. Gruntownik musi pokrywać pionowe ściany fugi w całości, tworząc cienki film. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i prawidłowe uszczelnienie

 3. wypełnienie fugi - 

  Asfaltową masę zalewową TL 82 można aplikować ręcznie lub przy użyciu zalewarki grawitacyjnej lub lancy. Podczas tej czynności masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W przypadku głębokich szczelin, przed wbudowaniem asfaltowej masy zalewowej TL 82 możliwe jest zastosowanie specjalnego wałka podpierającego – tzw. „kordu”, odpornego na działanie wysokich temperatur, który zmniejszy zużycie masy. Stygnięcie masy może powodować jej niewielkie kurczenie się, zależne od rozmiarów fugi. W takim przypadku może być niezbędne ponowne zalanie uzupełniające szczeliny. Ponowne zalanie powinno się przeprowadzić bezpośrednio po pierwszym.

Warunki pogodowe:

 • Odpowiednio przygotowane miejsca mogą byś zalewane wyłącznie w korzystnych, suchych warunkach atmosferycznych, przy temperaturze podłoża nie niższej niż 5° C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu opadów należy bezwzględnie przerwać pracę. W okresach, kiedy temperatura spada poniżej 10°C w dzień i poniżej 5°C w nocy (późna jesień, wiosna) należy zwracać szczególną uwagę na występowanie podwyższonej wilgotności (tzw. punkt rosy) – pomimo braku opadów, wilgotność powietrza i podłoża (przez osadzającą się rosę) jest na tyle wysoka, że uniemożliwia prawidłowe wykonanie prac.

Zużycie materiału:

 • TL 82 – długość szczeliny [cm] x szerokość szczeliny [cm] x głębokość szczeliny [cm] x gęstość masy [=1,2 g/cm3] = zużycie [g]
 • Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund - zużycie gruntownika wynosi ok. 3% ilości masy zalewowej TL 82, niezbędnej do wykonania danego zadania.

Magazynowanie:

 • Produkt należy magazynować w chłodnym i suchym miejscu. Okres przechowywania 24 miesiące

Opakowania:

 • puszka metalowa (hobok) 30 kg– 11 szt./pal.
 • karton 25 – 36 szt/pal lub 28 kg – 32 szt/pal.

Środki czystości:

 • sprzęt – benzyna i ogólnodostępne rozpuszczalniki
 • kontakt ze skórą – pasta do mycia rąk

Dane techniczne:

Rodzaj asfaltowa masa zalewowa
Podstawowy składnik asfalt modyfikowany polimerami
Kolor czarny
Konsystencja ciało stałe plastyczne, po podgrzaniu - płynne
Gęstość 1,2 g/cm³
Nakładanie konewką, lancą lub zalewarką
Szerokość szczeliny od 0,5 do 2,5 cm
Elastyczność do 25% szerokości szczeliny
Temperatura wbudowywania 160-180 °C
Gruntownik COLZUMIX-Haftgrund

 

Szanowny kliencie

OFERUJEMY BEZPŁATNE DORADZTWO NT. BUDOWY, NAPRAWY I UTRZYMANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH TZN. WSZĘDZIE TAM, GDZIE NASZE PRODUKTY MOGĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania