slajd slajd slajd
Oferta > Usługi

Usługi

referencja
Reprofilacja nawierzchni, likwidacja odcisków, zagłębień, płytkich zastoisk wody

Reprofilacja nawierzchni, Bezspoinowa likwidacja kolein (bez cięcia nawierzchni), odcisków, łagodnych zagłębień i zastoisk wody

Uszkodzenia nawierzchni tego typu są zwykle trudnym tematem zarówna dla organów zarządzających drogą jak i firm wykonawczych. Z jednej strony są to przeważnie słabo...

referencja
Naprawa ekranów dźwiękochłonnych
referencja
Śrutowanie nawierzchni

Poprawa właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni asfaltowych/betonowych w technologii śrutowania.

Wstęp

Właściwości przeciwpoślizgowe są definiowane, jako zdolność do wytworzenia siły tarcia między nawierzchnią, a kołami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu. Pełnią one...

referencja
Spoinowanie nowobudowanych nawierzchni

Spoiny technologiczne

Tworzenie szczelnych szwów - najczęściej praktykowaną metodą układania nowej nawierzchni na istniejącej drodze jest budowa połówkami. Powstaje wtedy szew osiowy, który jest najbardziej newralgicznym miejscem w nawierzchni. W takim przypadku zastosowanie znajdują bitumiczne...

referencja
Naprawa pęknięć nawierzchni bitumicznych i betonowych

Naprawa pęknięć i rozszczelnionych spoin technologicznych przy zastosowaniu bitumicznej masy zalewowej na gorąco Reinau SNV164 / TL82 CE lub Biguma TL82 CE

Do naprawy nieszczelnych spoin technologicznych bądź pęknięć liniowych najlepsze są bitumiczne masy zalewowe na gorąco zgodne z normą PN EN...

referencja
Dylatowanie nawierzchni

Dylatacje

referencja
Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych.

Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych

1. Uszczelnianie powierzchniowe nawierzchni bitumicznych nieszczelnych z powodu niedogęszczenia:

Powszechną praktyka jest nasilenie budowy dróg w okresie jesiennym, spowodowane koniecznością wykorzystania funduszy przeznaczonych...

referencja
Uszczelnianie krawędziowe nawierzchni – na zimno i na gorąco

Uszczelnianie krawędzi

referencja
Naprawa nawierzchni betonowych – obłamania krawędzi i rogów, wykruszenia, korozja betonu
referencja
Regulacja włazów studni

Regulacja włazów studni

referencja
Wygrodzenia

Oferujemy realizację tymczasowej organizacji ruchu na drogach wszystkich kategorii począwszy od autostrad i dróg ekspresowych. Posiadamy doświadczoną kadrę z uprawnieniniami do sterowania ruchem.

Posiadamy tablice U26a, U27 dla dwóch i trzech pasów ruchu, znaki  w rozmiarze Wielkim na folii II generacji....

Produkty. Pomysły. Rozwiązania