slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Pasty-kleje do spoin technologicznych

Pasty-kleje do spoin technologicznych

Bitumiczny KLEJ NA ZIMNO DO SPOIN „TOK-PLAST”

 Do zabezpieczania uszczelnienia szwa osiowego oraz szwów bocznych podczas budowy nawierzchni asfaltowej

PRODUKT ALTERNATYWNY DLA TAŚMY DYLATACYJNEJ

Baza surowcowa:

masa asfaltowa modyfikowana polimerami, uplastyczniona rozpuszczalnikiem

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie szwów w nawierzchniach asfaltowych układanych połówkami „gorące do zimnego”

Kleju do spoin można używać w następujących sytuacjach:

 • budowa połowami jezdni (szew osiowy)
 • łączenie działek roboczych (szew poprzeczny)
 • łączenie nawierzchni z prefabrykatami, jak krawężniki czy koryta ściekowe.

Szwy są zwykle najsłabszym punktem w nawierzchni i to od nich najczęściej zaczyna się destrukcja nawierzchni. Uszczelnienie polega na naniesieniu na miejsce, gdzie będzie połączenie nowobudowanej nawierzchni z już istniejącą lub innymi elementami, odpowiedniej warstwy kleju, dzięki któremu podczas układania nawierzchni z gorącej mieszanki mineralno-bitumicznej (np. drugiej połowy jezdni), następuje wulkanizacja i powstaje szczelny, trwały szew, odporny na ruch i zmienne warunki atmosferyczne.

Klej stosuje się w tych samym miejscach, gdzie zalecane jest zastosowanie taśmy dylatacyjnej, z wyjątkiem połączeń z elementami stalowymi jak włazy czy kratki ściekowe.

Zalety:

 • gotowy do użycia
 • aplikacja na zimno
 • możliwość aplikacji maszynowej– dokładność, oszczędność i łatwość aplikacji
 • szybkość aplikacji – maszynowo realnie 1000mb w ok. 1,5 godziny
 • brak konieczności gruntowania
 • bardzo wysoka wydajność = niski koszt jednostkowy
 • niewrażliwy na wilgoć
 • trwałość: połączenie gwarantujące szczelność i buforowanie naprężeń;
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
 • duża odporność na starzenie się wykonanego połączenia;
 • odporne na działanie wody, soli, słabych kwasów itp.

Opis produktu:

Klej Tok-PLAST jest wzmocnioną włóknami syntetycznymi, wzbogaconą elastomerami, tiksotropową masą bitumiczną, uplastycznioną rozpuszczalnikiem, przeznaczoną do wykonywania trwałych, szczelnych szwów i połączeń podczas budowy nawierzchni asfaltowej. Spełnia wymagania „Wytycznych dotyczących uszczelniania szwów, połączeń i krawędzi nawierzchni asfaltowych” (M SNAR).

Opis aplikacji:

W przypadku szwów wzdłużnych (np. najczęściej występujące szwy osiowe czy boczne z prefabrykatami) najskuteczniejszą i najoszczędniejszą formą pracy jest aplikacja maszynowa – urządzeniem PLASTOMAT – oferowanym również przez CZD Chemia (więcej informacji w zakładce „URZĄDZENIA”). Przy szwach poprzecznych (łączenie działek roboczych) czy innych małych naprawach, masę można nanosić pędzlem lub innym drobnym narzędziem.

Dzięki odpowiednio dobranej konsystencji klej można nanosić zarówno na ścianki pochyłe jak i pionowe, bez ryzyka spłynięcia. Krawędź uszczelnianą należy pokryć warstwą kleju o grubości ok. 4 mm na całej jej wysokości.

Na szwach osiowych klej należy układać na osiowej ściance ułożonej już połówki jezdni, możliwie najbliżej jej górnej krawędzi. W ten sposób szew zostanie nie tylko zwulkanizowany ale również zamostkowany – nacisk walca wałującego spowoduje częściowe wyciśnięcie niewielkiej ilości kleju, co spowoduje powstanie mostka na powierzchni wzdłuż szwa. Przy równomiernym, maszynowym układaniu kleju, mostek na powierzchni warstwy ścieralnej nie wpływa negatywnie na estetykę nawierzchni. W odróżnieniu do taśm dylatacyjnych, na mostku powstałym z kleju na szwie osiowym można nanosić oznakowanie poziome bez ryzyka jego wytarcia (cienkowarstwowe) czy spękania i odpadnięcia (grubowarstwowe).

Na szwach krawędziowych – z elementami galanterii betonowej jak krawężniki czy koryta ściekowe klej należy układać tak, by pokrywał całą grubość styku układanej warstwy nawierzchni z prefabrykatem.

Dzięki świetnym właściwościom uszczelniającym (wulkanizacja), Tok-PLAST gwarantuje najwyższą jakość i trwałość szwów.

Instrukcja aplikacji:

 • Gruntowanie nie jest wymagane
 • Tok-PLAST jest aplikowany na zimno: mechanicznie - urządzeniem PLASTOMAT lub ręcznie – pędzlem
 • Na wolną od zanieczyszczeń istniejącą ściankę szwa nanieść warstwę masy Tok-PLAST o grubości ok. 4 mm i całej wysokości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej
 • Tok-PLAST ma wysoką odporność na wilgoć i nie spływa po naniesieniu
 • Masę Tok-PLAST zaleca się nanosić na ściankę szwa bezpośrednio przed ułożeniem gorącej mieszanki mineralno – asfaltowej lub z kilku-kilkunastogodzinnym wyprzedzeniem, jednak w takim przypadku należy ściankę zabezpieczyć przed ruchem by uniknąć mechanicznego zniszczenia warstwy kleju np. przez opony pojazdów.
 • Należy unikać stosowania otwartego ognia przez ok. 20 minut po nałożeniu masy Tok-PLAST, z uwagi na ryzyko zapłonu ulatniającego się rozpuszczalnika.

Opakowanie:

Hobok 30 kg Wiaderko 9 kg

Zużycie materiału / Wydajność

Prawidłowa grubość warstwy kleju to ok. 4mm Dla szwów osiowych o wysokości warstwy 40 mm (standardowa grubość warstwy nawierzchni) – zużycie wynosi ok. 100-120 g/mb tj. ok. 8-10 mb/kg masy

Przechowywanie

Produkt zalicza się do klasy zagrożenia A1 Powinien być składowany w suchym i chłodnym miejscu z dala od ognia i wysokiej temperatury. W oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany bez utraty właściwości przez 12 miesięcy.

Oferujemy również USŁUGĘ wykonania uszczelnienia szwa osiowego lub szwów bocznych przy pomocy kleju na zimno Tok-PLAST - więcej w zakładce „USŁUGI”

karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania