slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > Taśmy dylatacyjne

Taśmy dylatacyjne

Bitumiczno-kauczukowe topliwe taśmy dylatacyjne Denso Tok-Band

Taśma samoprzylepna

Jest profilem o przekroju prostokąta, produkowanym na bazie najwyższej jakości polimeroasfaltu, wzbogaconym z jednej strony warstwą mocnego kleju, który istotnie ułatwia aplikację. Spaja się trwale i nierozerwalnie z krawędzią czy elementem, na którym taśma jest układana.

Taśma zwykła

Jest profilem o przekroju prostokąta, produkowanym na bazie najwyższej jakości polimeroasfaltu. Taśma jest lekko lepka, co umożliwia jej aplikację bez konieczności nagrzewania płomieniem. Stanowi bazę dla taśm samoprzylepnych.

Baza surowcowa: asfalt modyfikowany polimerami

 

Zastosowanie:

Tworzenie trwałych szwów i połączeń w nawierzchniach asfaltowych, układanych „gorące do zimnego”, jak:

  •     szew osiowy w nawierzchni układanej połówkami, kiedy jedna połówka jest już ułożona, a przed ułożeniem drugiej;
  •     łączenie działek roboczych, wypełnianie wyfrezowań, naprawy nawierzchni;
  •     łączenie nawierzchni asfaltowej z betonową lub z prefabrykatami betonowymi (np: krawężniki, rynny ściekowe itp);
  •     łączenie nawierzchni z elementami obcymi (np. studzienki i włazy stalowe, itp).

 

Zalety:

  •     elastyczne, trwałe uszczelnienie wszelkiego rodzaju szwów i połączeń występujących w nawierzchniach asfaltowych,
  •     odporne na nacisk oraz wysokie i niskie temperatury
  •     wyjątkowa łatwość wbudowywania (1 osoba ręcznie lub prostym narzędziem);
  •     bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i bitumicznych;
Cecha Jednostka Wartość Wymaganie
Zawartość popiołu % masy 47,7 Brak wymagań
Punkt mięknienia ºC 115 >90
Penetracja stożkiem 0,1 mm   20 - 50
Łamliwość w niskich ºC Brak pęknięć przy - Brak pęknięć przy 0 °C
Elastyczność I %/N/mm² 12,0 / 0,28 >10/<1,0
Elastyczność po % -39,2/-38,9 Obserwacja zmian

Instrukcja aplikacji

1. Przygotowanie krawędzi:

Zgodnie z wytycznymi ZTV Fug-StB 01 krawędź musi być sucha, czysta i wolna od elementów luźnych. W przypadku krawędzi porowatych lub postrzępionych, zaleca się zagruntowanie gruntownikiem TOK-Primer, który był opracowany specjalnie dla taśmy TOK-Band. Jest on bezbarwny i schnie bardzo szybko – przy dobrej pogodzie wystarczą 2-3 minuty.

2. Ułożenie taśmy TOK-Band:

Taśmy są zwinięte w rolki z użyciem papieru ochronnego, zabezpieczającego przed przyklejaniem się warstw taśmy do siebie.

 

Taśmy zwykłe Najlepiej rozłożyć taśmę wzdłuż krawędzi, gdzie będzie połączenie nawierzchni już istniejącej z właśnie układaną, papierem ochronnym od dołu. Następnie przyłożyć taśmę do krawędzi i docisnąć ręcznie lub np. młotkiem gumowym, po czym zdjąć papier ochronny.

Taśmy samoprzylepne Najlepiej rozłożyć taśmę wzdłuż krawędzi, gdzie będzie połączenie nawierzchni już istniejącej z właśnie układaną, warstwą klejącą zabezpieczoną papierem ochronnym od góry. Następnie zdjąć papier ochronny i docisnąć taśmę do krawędzi.

Taśma bitumiczna powinna być przyklejana w taki sposób, by wystawała ok. 2-5 mm powyżej górnego poziomu nawierzchni, by po zagęszczeniu mieszanki walcem szew został od góry zamostkowany, co stanowi jego prawidłowe zabezpieczenie i uszczelnienie.

Taśma ma przekrój prostokąta i jest zwijana w rolki. Pakowana w kartony - 30 kartonów na europalecie. Ilość metrów w kartonie i na palecie zależy od rozmiaru taśmy TOK-Band SK.

 

Przechowywanie:

Taśma TOK-Band SK powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w suchym i chłodnym miejscu. Nie dopuszcza się piętrowania palet. W tych warunkach, w oryginalnie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania wynosi 36 miesięcy.

karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania