slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > MIX 1 Zaprawa naprawcza typu PCC z inhibitorem korozji

MIX 1 Zaprawa naprawcza typu PCC z inhibitorem korozji

Opis produktu MIX1 stanowi suchą mieszaninę cementu portlandzkiego, kruszywa o uziarnieniu do 2,5 mm, włókien syntetycznych, krzemionki koloidalnej, inhibitora korozji oraz dodatków. Mieszanka modyfikowana polimerami. Zaprawa do nakładania ręcznego i torkretowania metodą na mokro.

Zastosowanie Zaprawa stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw:

 • obiektów inżynierii komunikacyjnej
 • budowli hydrotechnicznych morskich

i śródlądowych:

 • obiektów przemysłowych i komunalnych

Zaprawa może być stosowana:

 • jako odbudowa betonu: Zasada 3, Metoda 3.1, Norma PN-EN 1504-9
 • w celu zwiększenia odporności betonu na oddziaływania fizyczne i/lub mechaniczne: Zasada 5, Metoda 5.3, Norma PN-EN 1504-9
 • w celu utrzymania lub przywrócenia stanu pasywnego stali zbrojeniowej: Zasada 7, Metoda 7.1, 7.2, Norma PN-EN 1504-9
 • w warunkach zagrożeń środowiskowych, gdzie powierzchnie betonowe są narażone na warunki określone klasami ekspozycji: XC2,XC4, XD1,XD2, XS1÷XS3, XF1÷XF3

Uziarnienie i zalecana grubość warstwy

 • uziarnienie do 2,5 mm
 • aplikacja na powierzchniach poziomych: od 6 do 50 mm w jednym cyklu
 • aplikacja na powierzchniach pionowych: od 6 do 30 mm w jednym cyklu

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
 • odporność na pękanie
 • niski skurcz
 • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających
 • skuteczność w ochronie przed korozją
 •  nakładanie ręczne i torkretowanie metodą na mokro
 • ekonomiczna w aplikacji, o minimalnym odbiciu przy torkretowaniu
 • dobra przyczepność do betonu
 • możliwość nakładania w warstwach o różnej grubości

Badania i normy

 • Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0624 wydanie 1
 • Atest PZH BK/B/0319/01/2018
 • Materiał objęty systemem oceny właściwości użytkowych 2+
 • Karta Charakterystyki dostępna na żądanie u producenta

Dane produktu

 • Opakowanie: 25 kg worek papierowy
 • Postać/barwa : szary proszek
 • Wydajność: ca 0,012 m3/25kg
 • Dozowanie wody zarobowej: 2,5-3,0 l/25kg
 • Czas przydatności do stosowania w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach wynosi 6 miesięcy.
karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania