slajd slajd slajd
Oferta > Produkty do budowy dróg > MIX 3 zaprawa naprawcza typu SPCC z inhibitorem korozji

MIX 3 zaprawa naprawcza typu SPCC z inhibitorem korozji

MIX 3 zaprawa naprawcza typu SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, modyfikowana polimerami. Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektów przemysłowych i komunalnych.

Sposób nakładania: przeznaczona do nakładania metodą torkretowania na sucho

Grubość warstw:

  • minimalna grubość jednorazowo naniesionej warstwy wynosi 10 mm,
  • przy grubościach do 50 mm należy stosować siatkę zbrojeniową

Właściwości:

  • wysoka wytrzymałość materiału, klasa R4
  • możliwość nakładania w warstwacho różnej grubości
  • dobra odporność na działanie soli i substancji odladzających
karta produktu

Pobierz kartę produktu

Produkty. Pomysły. Rozwiązania