slajd slajd slajd
Oferta > Materiały naprawcze i hydrofobizujące do betonu

Materiały naprawcze i hydrofobizujące do betonu

referencja
MIX 1 Zaprawa naprawcza typu PCC z inhibitorem korozji

Opis produktu MIX1 stanowi suchą mieszaninę cementu portlandzkiego, kruszywa o uziarnieniu do 2,5 mm, włókien syntetycznych, krzemionki koloidalnej, inhibitora korozji oraz dodatków. Mieszanka modyfikowana polimerami. Zaprawa do nakładania ręcznego i torkretowania metodą na mokro.

...
referencja
MIX 2 zaprawa naprawcza drobnoziarnista typu PCC z inhibitorem korozji

MIX 2 zaprawa naprawcza drobnoziarnista typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, modyfikowana polimerami. Przeznaczona do uzupełniania płytkich ubytków w powierzchniach betonu i wyrównywania-szpachlowania powierzchni pod stosowane systemy ochrony powierzchniowej.

...
referencja
MIX 1S zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji

MIX 1S zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement siarczanoodporny , włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana w systemach ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierskich narażonych na zwiększoną agresję siarczanową, w obiektach gospodarki ściekowej i...

referencja
MIX 2S zaprawa naprawcza drobnoziarnista typu PCC z inhibitorem korozji

MIX 2S zaprawa naprawcza drobnoziarnista typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement siarczanoodporny, modyfikowana polimerami. Przeznaczona do uzupełniania płytkich ubytków w powierzchniach betonu i wyrównywania-szpachlowania powierzchni pod stosowane systemy ochrony powierzchniowej.

...
referencja
MIX 3 zaprawa naprawcza typu SPCC z inhibitorem korozji

MIX 3 zaprawa naprawcza typu SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, modyfikowana polimerami. Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektów przemysłowych i...

referencja
MIX 3T zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji

MIX 3T zaprawa naprawcza typu PCC/SPCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne , modyfikowana polimerami.

Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej,  budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich, obiektów...

referencja
MIX 4 zaprawa naprawcza szybkowiążąca typu PCC z inhibitorem korozji

MIX 4 zaprawa naprawcza szybkowiążąca typu PCC z inhibitorem korozji ,  zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana do ochrony powierzchniowej i napraw obiektów inżynierii komunikacyjnej, budowli hydrotechnicznych morskich,...

referencja
MIX 5 zaprawa typu PCC z inhibitorem korozji

MIX 5 zaprawa typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana do wyrównywania poziomych powierzchni betonowych, żelbetowych, uzupełniania ubytków, zagłębień i innych nierówności,...

referencja
MIX 6 zaprawa drenażowa typu PCC z inhibitorem korozji

MIX 6 zaprawa drenażowa typu PCC z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami. Stosowana jako warstwa podkładowa o właściwościach drenażowych pod nawierzchnie brukowe, z betonu i kamienia naturalnego na zewnątrz obiektów.

Sposób...

referencja
MIX W zaprawa typu PCC/SPCC do napraw podwodnych z inhibitorem korozji

MIX W  zaprawa typu PCC/SPCC do napraw podwodnych z inhibitorem korozji, zawierająca cement portlandzki, włókna syntetyczne, modyfikowana polimerami z dodatkiem antyrozpływowym. Stosowana do wypełnienia ubytków i wyrównywania powierzchni betonowych całkowicie lub częściowo zanurzonych w wodzie.

...

Produkty. Pomysły. Rozwiązania